BeautyFollow.me

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์รีวิวดีๆ

ที่รวมไว้ทุกเรื่องความงาม และศัลยกรรม


การคลิก "ลงทะเบียน" แสดงว่าคุณได้อ่านและยินยอมปฎิบัติตาม ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข การใช้งานเว็บไซต์ของเราแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณางดใช้คำหยาบคาย เสียดสี ดูถูก ว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่น
ห้ามโพส เนื้อหาด้านการเมือง กล่าวพาดพิงหรือว่ากล่าวชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กรุณางดการโพสโฆษณาเกินจริง ไร้ซึ่งเหตุผลรองรับทางการแพทย์ ขายของ ขายตรง หรือ แปะลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่โพส เป็นความรับผิดชอบของผู้โพสเท่านั้น
กรุณาโพสข้อมูลให้ตรงกลุ่ม ตรงห้องที่กำหนดไว้
หากโพสไม่ถูกหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง admin มีสิทธิ์ที่จะลบหรือย้ายกระทู้ได้
หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของ admin ถือเป็นที่สุด
กฎกติกาที่เหลือ ให้เป็นไปตาม Terms of Service ซึ่งผู้ใช้งานกดยอมรับเรียบร้อยในขั้นตอนสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้ว

การบริการใดๆ จาก www.beautyfollow.me ซึ่งเราขอแทนว่า “เว็บไซต์” และลูกค้าหรือผู้ที่ใช้บริการใดๆ จากทางเราจะขอเรียกแทนว่า “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ได้ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เช่น บริการค้นหาและดูข้อมูล รีวิว บริการ สถานเสริมความงาม บริการโพสต์รีวิวและรูปภาพของร้านเพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้ดู และแสดงความคิดเห็น บริการเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย เพื่อแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจกับเพื่อนหรือบุคคลภายนอก โดยมี ระเบียบ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และบริษัทมีสิทธิยกเลิกการสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มิได้มีไว้เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือกรณีอื่น ตามดุลพินิจ หากพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าวฝ่าฝืนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา 

 1. ห้ามผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปโจมตี หลอกลวง ระบบหรือบุคคลอื่น เช่น DoS, Spam, Hack, Phishing และวิธีการอื่นที่คล้ายกันนี้
 2. ห้ามผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปกระทำการใดๆที่ละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือขัดต่อความสงบของประเทศ
 3. ห้ามผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปใช้ในการเผยแพร่ หรือจัดเก็บสิ่งใดๆ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม บริการ Proxy Server (VPN), BitTorrent ไม่ว่าด้วยวิธีการหลบเลี่ยงใด รวมไปถึงโปรแกรมผิดกฏหมายที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ
 4. ห้ามผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปใช้ส่ง Email ที่มีลักษณะ Spam หรือส่ง Email หาผู้รับ โดยที่ผู้รับไม่ยินยอม ไม่ว่าจะส่งออกด้วยวิธีการใดก็ตาม
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องตระหนักว่าใช้บริการอยู่บน Hosting ซึ่งแชร์ร่วมกับผู้อื่นอยู่ ถ้าหากผู้ใช้บริการใช้แล้วเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น ทางผู้ให้บริการจะทำการตักเตือนในครั้งแรก และยกเลิกในครั้งถัดไป หรือยกเลิกทันทีขึ้นอยู่กับความเสียหายของการกระทำ
 6. ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน สมัครใช้บริการกับทางผู้ให้บริการตามความเป็นจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ไม่เป็นจริง
 7. ผู้ให้บริการขอยกเลิกผู้ใช้บริการที่พยายาม หรือกระทำการใดๆ ที่เสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อระบบของผู้ให้บริการในทันที และจะดำเนินการทางคดีตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด
 8. ถ้าหากผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุที่ผิดปกติ ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการระงับการบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุนั้นๆ โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ
 9. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ จากผู้ให้บริการเป็นความลับ และควรจะกำหนดรหัสผ่านให้มีความยากในการเข้าถึง และเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเดือน
 10. ผู้ให้บริการขอไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด ความสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ แต่ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบให้สามารถใช้บริการได้ดีอยู่เสมอ
 11. ผู้ให้บริการ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี